ICS - מרכז ההכשרה לקרניוסקראל אינטגרטיבי
רוצים עוד פרטים? WhatsApp
 

מסלול ההכשרה של מטפל בקרניוסקראל אינטגרטיבי

מסלול ההכשרה המלא בקרניוסקראל אינטגרטיבי בנוי משמונה שלבים,
וניתן ללמוד בין קורס אחד לשמונה קורסים, בהתאם לרצונו של המטפל להעמיק בשיטה.
בכל אחד מהשלבים נעמיק ונרחיב את הידע במערכת הקרניאלית ובאינטגרציה שלה עם מערכות הגוף השונות.
בכל שלב נשפר את רגישות האבחון והטיפול שלנו כדי לתת מענה למגוון רחב יותר של בעיות.
 

קורס יסודות 

לקבלת תעודת "מתמחה" 

התלמידים ילמדו שיטות להכנת הגוף לטיפול הקרניוסקראלי על ידי טיפול בצוואר, בגב התחתון ובעצם הזנב, ושיטות לאבחון וטיפול במערכת הקרניאלית בהקשר ליתר מערכות הגוף. בסיום הקורס התלמיד יוכל להציע טיפול קרניןסקראלי המבוסס על אבחונים כלל-גופיים כגון אבחון בעמידה, אבחון פציאלי, ועוד

דורה-מאטר ומערכת הורמונלית

לקבלת תעודת "מטפל מתחיל"

התלמידים ילמדו כיצד המערכת ההורמונלית והמערכת הקרניוסקראלית משפיעות זו על זו, וילמדו שיטות לאיזון המערכת ההורמונלית.
הם ילמדו אודות הרפלקסים הנוירולימפטיים והשתלבותם בטיפול ובאבחון הקרניוסקראלי. הם ידעו לאבחן ולטפל בדורה-מאטר ובמפרק הספנו-בזילרי.

עמוד שדרה ומערכת עצבים

לקבלת תעודת "מטפל מוסמך"

התלמידים ילמדו אודות שרשראות פציאליות שמחברות את אברי הבטן לגולגולת, וטיפולים לאיברים אלה כדי לאזן את המערכת הקרניוסקראלית.
הם ילמדו לאבחן תבניות נפוצות של בעיות גופניות לפי הביטוי שלהן במפרק הספנו-בזילרי. כמו כן, הם ילמדו לאבחן ולטפל בעצם ההיואיד, עצם מרכזית במערכת הקרניוסקראלית, עם השפעות משמעותיות על הצוואר, הכתף, עמוד השדרה, ועל זרימת הלימפה והדם הצוואריים. 

עמוד השדרה, העין, הדורה הספינלית

לקבלת תעודת "מטפל בכיר"

התלמידים ילמדו טיפול עדין ומדויק בחוליות עמוד השדרה בעזרת המערכת הקרניוסקראלית, ועל קווי הכוח הגרביטציוניים שפועלים על עמוד השדרה ועל המערכת הקרניוסקראלית, ועל יישום מידע זה בטיפול בחוליות.
הם ילמדו לטפל במגוון רחב של בעיות מכניות שנובעות ממגבלה בעצמות ארובת העין ובתנועת גלגל העין, בעזרת אבחון וטיפול ברקמת הדורה, מערכת העצבים והחוליות הצוואריות העליונות. כמו כן, הם ילמדו טיפול במערכת העצבים ההיקפית שמשפיע על הדורה הספינלית, במטרה לשחרר את עמוד השדרה והמערכת הקרניוסקראלית.

שרשראות עומק ושילוב הפריפריה

לקבלת תעודת "תרפיסט"

התלמידים ילמדו טיפול ואבחון לפי השרשראות המכניות של ליטלג'ון ולפי שרשרת ה-bow string של רולין בקר. הם יטפלו בפציות הצוואריות, בפריקרדיום וחיבוריו לשרשראות פציאליות שונות. הם יטפלו בגפיים על פי עקרונות הטיפול של סאתרלנד, וילמדו את הקשרים של בעיות פריפריאליות למערכת הקרניוסקראלית. כמו כן ילמדו על עבודה עם טראומה. 

עצמות הפנים והלסת

לקבלת תעודת "תרפיסט מוסמך"

התלמידים ילמדו אבחון וטיפול במפרק הטמפורו מנדיבולה (TMJ), מפרק הלסת, מפרק בעל חשיבות גדולה באיזון מתחים במערכת הקרניוסקראלית.
הם ילמדו אבחון וטיפול בעצמות הפנים - תנועת עצמות הפנים והקשר שלהם לבעיות במערכת הקרניו-סקראלית. תינתן סקירה מקיפה על פתולוגיות הקשורות לעצמות הפנים והטיפול בהן.

עבודה על הנוזלים בגוף, טיפול בדלקות ובמערכת החיסונית

לקבלת תעודת "תרפיסט בכיר"

התלמידים יחדדו את יכולת התחושה והמישוש ברובד הנוזלים בגוף: ה-CSF, הסינוסים הגולגולתיים, הציסטרנות. הם יעבדו על 8 הסרעפות של המערכת הקרניוסקראלית, וילמדו לקדם סנכרון של העבודה שלהן. הם ילמדו טיפול לקרום הריאות (הפלאורה) והקשר שלו למערכת הקרניוסקראלית. הם ילמדו את התיאוריה של Gordon Zink - אודות ה Common compensatory pattern. הם ילמדו אבחון וטיפול בטחול והקשריו.

המוח 

לקבלת תעודת "מומחה"

התלמידים יחדדו את יכולת התחושה והמישוש של הרובד החמישי של המגע בICS: רקמת המוח. הם ילמדו לעבוד על המתחים הפנימיים בתוך רקמת המוח, אבחון וטיפול באונות השונות; הם יעבדו על הבלוטות במוח: יותרת המוח (היפופיזה) והאצטרובל, ועל גזע המוח. הם ילמדו לזהות דפוסים רגשיים לפי דיספונקציות באזורי המוח השונים.